Πρόγραμμα Σπουδών

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΟ (+) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

*ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 ΩΡΕΣ)

Το μάθημα των Αρχαίων είναι απαραίτητο για όλους τους μαθητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Β΄ Λυκείου.

βΛυκείου_21

*ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 ΩΡΕΣ)

  • Από την αρχή του σχολικού έτους ξεκινάει η προετοιμασία της ύλης για την Γ΄ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα, παράλληλα με την ύλη της Β΄ Λυκείου.
  • Τα μαθήματα της Άλγεβρας, της Χημείας, της Βιολογίας και της Φυσικής Γενικής Παιδείας είναι απαραίτητα για όλους τους μαθητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές (2ο), Σπουδές Υγείας και Ζωής (3ο) και Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο).
  • Τα μαθήματα της Ιστορίας και των Λατινικών είναι απαραίτητα για όλους τους μαθητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Γ΄ Λυκείου, αφού ξεκινάνε να διδάσκονται ύλη της Γ΄ Λυκείου, από την αρχή της χρονιάς.

*ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (3 ΩΡΕΣ)

  • Για όσους μαθητές ενδιαφέρονται για σχολές Αρχιτεκτονικής και Γραφιστικής, λειτουργεί τμήμα Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου σε συνεργασία με έμπειρο καθηγητή – Αρχιτέκτονα.
  • Κατά τη διάρκεια των θερινών μαθημάτων προβλέπεται ειδική προετοιμασία για όσους υποψηφίους δεν έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα προετοιμασίας ύλης της Γ΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια της Β΄ Λυκείου.
  • (*) Οι ώρες διδασκαλίας προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος και τα μαθήματα ειδικότητας.
  • Τα μαθήματα ξεκινούν αρχές Σεπτεμβρίου.

Λειτουργούν ειδικά τμήματα Μαθηματικών, Έκθεσης, Αρχαίων Ελληνικών και Φυσικών Επιστημών με βασικό στόχο την καλλιέργεια της σκέψης, τη δημιουργία των απαραίτητων βάσεων για τις επόμενες τάξεις αλλά και την υποστήριξη για το σχολείο.