Οδηγός Σταδιοδρομίας

Πρόγραμμα Σπουδών

Διεύθυνση Σπουδών

Υπολογισμός Μορίων

Εκδόσεις Πρόσημο

Το φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «ΠΡΟΣΗΜΟ» δραστηριοποιείται στην Πάτρα από το 2011. Λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, στη διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 61 & Ραδινού.

Στόχος του φροντιστηρίου είναι η παροχή ολόπλευρης παιδείας και ουσιαστικής γνώσης, εφόδια που θα διαμορφώσουν το υπόβαθρο του μαθητή για την επίτευξη των στόχων του. Στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιούνται οι καθηγητές μας, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και διαθέτουν πολυετή φροντιστηριακή διδακτική εμπειρία. Τα βιβλία των καθηγητών μας παρέχονται δωρεάν στους μαθητές του φροντιστηρίου. Τα αυστηρώς ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα διασφαλίζουν την ανταπόκριση στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του κάθε μαθητή. Σημαντική βοήθεια στο έργο μας παρέχουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες) που διαθέτουν οι αίθουσες διδασκαλίας μας.

Η φροντίδα για τον μαθητή αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Σε αυτό αποσκοπούν οι δύο προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων τον χρόνο κατά τις οποίες επιτυγχάνεται η ουσιαστική συνεργασία γονέων και διδασκόντων για τους απαιτούμενους χειρισμούς για κάθε παιδί ξεχωριστά. Παράλληλα, οι προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών με τους Διευθυντές, παράλληλα με τα Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στοχεύουν στην ατομική τους στήριξη και καθοδήγηση.

✔ Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα

✔ Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς

✔ Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών εξετάσεων για τη Γ΄ Λυκείου

✔ Δωρεάν παροχή συγγραμμάτων

✔ Δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων

✔ Διαδικτυακά μαθήματα

✔ Προσωπική συνέντευξη με τον μαθητή

✔ Προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων

✔ Λειτουργία Αναγνωστηρίου – υποστήριξη στην μελέτη των μαθητών

✔ Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού