Τμήματα Παραγωγής Λόγου για μαθητές Γυμνασίου

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΟ (+) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Παραγωγής Λόγου για μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, με σκοπό την προετοιμασία τους για το μάθημα της Έκθεσης στο Λύκειο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και στοχεύει αποκλειστικά στην εκμάθηση των τεχνικών παραγωγής λόγου. Πρόκειται για τεχνικές που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής λόγου σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η εκμάθησή τους από τους μαθητές του Γυμνασίου, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες βάσεις για την επιτυχή τους πορεία στο Λύκειο, ιδιαίτερα στο μάθημα της Έκφρασης –  Έκθεσης.