Διεύθυνση Σπουδών

Ανέστης Χρίστος

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) από το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών» (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης των Υλικών), Μεταπτυχιακός Υπότροφος/Ερευνητής της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάστηκε σε διάφορα φροντιστήρια της Πάτρας καθώς και ως ωρομίσθιος καθηγητής σε πολλά λύκεια και γυμνάσια της Αχαΐας και της Ηλείας. Επίσης εργάστηκε στα πλαίσια Επικουρικού Έργου Διδασκαλίας στα Εργαστήρια Φυσικής των Α ́, Β ́και Δ ́εξαμήνων του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα φαινόμενα μεταφοράς φορτίου και θερμικής γήρανσης σε νανοσύνθετα υλικά αργιλοπυριτικών φυλλόμορφων ορυκτών και αγώγιμων συζυγών πολυμερών. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε ξένα επιστημονικά περιοδικά (CURENT APPLIED PHYSICS, IONICS, Journal of Surfaces and Interfaces of Materials) και σε Πανελλήνια συνέδρια Φυσικής στερεάς κατάστασης–επιστήμης υλικών.

Είναι συγγραφέας πολλών σχολικών βοηθημάτων Φυσικής όλων των τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις ΠΡΟΣΗΜΟ.

Είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού πιστοποιημένος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κοτσαύτης Παναγιώτης

Κοτσαύτης Παναγιώτης

Γεννήθηκε στην Πάτρα.

Σπούδασε στη σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Φυσικής.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) του Προγράμματος Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάστηκε ως βοηθητικό διδακτικό προσωπικό στα Εργαστήρια Ηλεκτρονικής του τμήματος Φυσικής.

Από το 2011 διδάσκει στο Φροντιστήριο Μ.Ε. ΠΡΟΣΗΜΟ.

Λάζαρης Άγγελος

Λάζαρης Άγγελος

Πτυχιούχος του τμήματος ΜΝΕΦ της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων (1991).

Από το 1996 διδάσκει σε φροντιστήρια Μ.Ε.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ( M.Ed) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση».

Έχει παρακολουθήσει Σεμινάρια Διδακτικής, Ημερίδες και Εργαστήρια με αντικείμενο τη Νεοελληνική Γλώσσα καθώς και εργαστήρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

  • Σεμινάριο Διδακτικής στα φιλολογικά: «Σχέδια επί χάρτου- Πρόκληση στην πράξη» (ΟΕΦΕ)
  • «Αξιολογώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες στο μάθημα Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου» (Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία)
  • Η αξιολόγηση της παραγωγής λόγου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις: παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις» (Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία)
  • «Το ερμηνευτικό σχόλιο και η αξιολόγησή του». (Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία)
  • «Εργαστήριο βαθμολόγησης μαθητικών γραπτών» (Εκπαιδευτήρια Πολύτροπη Αρμονία)
  • «Σεμινάριο βαθμολόγησης για το Β΄ θέμα στην εξέταση νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις». (Εκπαιδευτήρια Πολύτροπη Αρμονία)
  • Υλοποιώντας τις αρχές του δικτύου OED (Outreach-Empowerment-Diversity) (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
  • Ανοιχτό πρόγραμμα Σπουδών MOOC Job Hunting 4.0 by EPBE (European Personal Branding for Employment)
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές – Επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων (ΚΔΒΜ Παιδεία)

Από το 2015 διδάσκει στο Φροντιστήριο Μ.Ε. ΠΡΟΣΗΜΟ.

Κατσούπης Εμμανουήλ

Κατσούπης Εμμανουήλ

Γεννήθηκε στην Πάτρα.

Σπούδασε στη σχόλη θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Μαθηματικών.

Ολοκλήρωσε το 2007 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθηματικών (άλγεβρα, ανάλυση, τοπολογία) του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συμμετείχε στη διδασκαλία των μαθημάτων Πραγματική Ανάλυση I και II (τμήμα Μαθηματικών).

Είναι µέλος της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε).
Συμμετέχει στην συγγραφή βιβλίων (εκδόσεις ΠΡΟΣΗΜΟ).
Από το 2021 διδάσκει στο Φροντιστήριο Μ.Ε. ΠΡΟΣΗΜΟ.

Όλοι οι καθηγητές μας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και διαθέτουν πολυετή φροντιστηριακή διδακτική εμπειρία.