Εκπαιδευτικό Σύστημα

Σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1

 

2

 

3

 

  • Στον γενικό βαθμό πρόσβασης θα συνυπολογίζονται πάντα οι βαθμολογίες σε  4 μαθήματα ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος εξεταστεί σε 4 ή 5 μαθήματα.
  • Η πρόσβαση στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές θα εξακολουθήσει να γίνεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο. Π.χ. στη σχολή Ικάρων με Μαθηματικά από τη 2η Ομάδα, στις στρατιωτικές Ιατρικές με Βιολογία, στις Αστυνομικές από την 3η Ομάδα κ.ο.κ.
  • Οι Γυμναστικές Ακαδημίες (ΤΕΦΑΑ) θα έχουν πρόσβαση από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού.
  • Οι συντελεστές αυξημένης βαρύτητας 1,3 και 0,7 αλλά και οι μειωμένης βαρύτητας 0,9 και 0,4 παραμένουν στη λογική που ισχύει στο παλιό σύστημα.
  • Η ακριβής κατάταξη των τμημάτων στα οποία οδηγεί κάθε Επιστημονικό Πεδίο αλλά και οι συντελεστές βαρύτητας σε δυο μαθήματα ανά σχολή ή τμήμα ορίζονται με υπουργική απόφαση στη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους.
  • Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

  • Έως τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους οι μαθητές πρέπει να οριστικοποιήσουν την επιλογή τους σε μία από τις τρεις ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού.