Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με το νέο σύστημα για το λύκειο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τα προγράμματα σπουδών μας καθορίζονται ως εξής:

pr_spoudon_a_lykeiou

ALykeiouPlaisio
pr_spoudon_b_lykeiou

BLykeiouPlaisio


pr_spoudon_g_lykeiou

* Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας το μάθημα της Α.Ε.Π.Π. θα διδάσκεται 3 ώρες ανά εβδομάδα.
** Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας προβλέπεται ειδική προετοιμασία για όσους υποψηφίους δεν έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα της Ιστορίας και των Λατινικών κατά τη Β΄ Λυκείου.

GLykeiouPlaisio

B_G_Gymnasiou

Λειτουργούν ειδικά τμήματα Μαθηματικών, Έκθεσης, Αρχαίων και Φυσικών Επιστημών με βασικό στόχο την καλλιέργεια της σκέψης, τη δημιουργία των απαραίτητων βάσεων για τις επόμενες τάξεις αλλά και την υποστήριξη για το σχολείο.

 

AGymnasiou

Παραγωγή Λόγου:

Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Παραγωγής Λόγου για μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, με σκοπό την προετοιμασία τους για το μάθημα της Έκθεσης στο Λύκειο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και στοχεύει αποκλειστικά στην εκμάθηση των τεχνικών παραγωγής λόγου. Πρόκειται για τεχνικές που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής λόγου σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η εκμάθησή τους από τους μαθητές του Γυμνασίου, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες βάσεις για την επιτυχή τους πορεία στο Λύκειο, ιδιαίτερα στο μάθημα της Έκφρασης –  Έκθεσης.