Υπεύθυνοι Τομέων

Τμήμα Μαθηματικών

Υπεύθυνος:

1

Απόστολος Ματζάρης
Βιογραφικό

 

Τμήμα Φυσικής

Υπεύθυνος:

1

Καρατζάς Νικόλας
Βιογραφικό

Τμήμα Χημείας

Υπεύθυνος:

Κελαϊδώνης Κων/νος

Τομέας Οικονομικών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υπεύθυνος Σπουδών:

1

Ανδρέας Παπαδόπουλος
Βιογραφικό

Leave a Reply