Ανεξάρτητα Τμήματα Έκθεσης

Λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα Έκθεσης για υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών από εξειδικευμένους φιλολόγους.

Leave a Reply